Rota przysięgi

Rota przysięgi

Ja ,
obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,
świadom podejmowanych obowiązków strażaka,
uroczyście ślubuję
być ofiarnym i mężnym
w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia
nawet z narażeniem życia.
Wykonując powierzone mi zadania,
ślubuję
przestrzegać prawa,
dyscypliny służbowej
oraz wykonywać polecenia przełożonych.
Ślubuję
strzec tajemnicy państwowej i służbowej,
a także honoru,
godności
i dobrego imienia służby
oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.