Historia

Historia OSP Kobylany

Pierwsze wiadomości o istnieniu OSP w Kobylanach pochodzą z dnia 30 lipca 1892r. z gazety „Nowa Reforma” mówiącej o tragedii która nawiedziła Zabierzów i akcji pożarniczej z udziałem m.in. strażaków z Kobylan.

Z posiadanych dokumentów przez OSP wynika, że w roku 1922 w Modlnicy w majątku ówczesnego p. Konopki odbył się zjazd powiatowy straży pożarnych gdzie uchwalono statut i wybrano prawdopodobnie pierwszy zarząd: Prezes – Bzukała Feliks, Naczelnik – Chochołek Błażej, Sekretarz – Węgiel Benedykt. Od tej chwili bezpieczeństwo pożarowe przejęła nowa zorganizowana OSP mająca w swej dyspozycji starą i zniszczoną szopę z desek oraz wyeksploatowaną małej wydajności sikawkę oraz pasy, toporki i mosiężne hełmy. Wóz pod sikawkę czterokołowy.

Z upływem lat przybywało nowszego sprzętu. Zamieniono wóz konny na kołach drewnianych na wóz konny na kołach gumowych. Otrzymano również sztandar ufundowany przez mieszkańców (1929r.). W kolejnych latach działalności jednostka prężnie się rozwijała pozyskując to lepszy i nowocześniejszy sprzęt- był to samochód Lublin pozyskany z ówczesnego MO (1972r.), a w kolejnych latach Nysa pozyskana z PGR (1982r.), Star 66 pozyskany z wojska (1993r.). Następna Nysa pozyskana od Policji (1995r.), dzięki zaangażowaniu OSP Kobylany została przystosowana do działań pożarniczych.
W dalszej swej działalności przystosowano budynek do potrzeb straży, dobudowano drugi garaż oraz przeprowadzono generalny remont świetlicy wraz z zapleczami.

W 1992r. OSP świętowała Jubileusz 100lecia istnienia przez co została odznaczona Złotym Znakiem Związku na sztandar.

Aktywna działalność i udział w akcjach zaowocowały o włączeniu jednostki do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (1997r).

W 1998r. pozyskała samochód Jelcz 005, który posiada do dnia dzisiejszego.

Dalsza działalność OSP Kobylany skupiła się na naborze nowych członków oraz zakupie nowego samochodu. Utworzona została Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (2002r.)

W 2005r. został zakupiony dla jednostki samochód Volkswagen LT-35 wyposażony w sprzęt służący do ratownictwa drogowego.

Jednostka jest bardzo aktywna społecznie i bierze czynny udział w różnych akcjach dobroczynnych, uroczystościach gminnych i imprezach sportowych.